Instalacje


Oferujemy wykonanie instalacji elektrycznych we wszelkiego rodzaju
budynkach i budowlach tj.:

- instalacje telekomunikacyjne,
- strukturalne sieci komputerowe i instalacje dla telewizji kablowej,
włącznie ze światłowodami,
- instalacje anten satelitarnych,
- instalacje oświetleniowe, włączając oświetlenie ulic,
sygnalizację świetlną oraz oświetlenie pasów startowych,
- instalacje alarmowe: przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe itp.,
- instalacje dla elektrycznych urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego,
włączając ogrzewanie podłogowe.

Posiadamy doświadczenie w zakresie oferowanych usług oraz mamy niezbędne uprawnienia.