Projekty i pomiary


Oferujemy projekty:
- stacji transformatorowych,
- linii kablowych niskiego i średniego napięcia,
- linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia,
- instalacji elektrycznych w budynkach prywatnych i użyteczności publicznej,
- przyłączy elektrycznych z zatwierdzeniem w zakładzie energetycznym,
- instalacji elektrycznych oraz p.poż,
- instalacji odgromowych i innych.


Dodatkowo oferujemy pomoc przy załatwieniu formalności
od warunków zasilania po realizację i odbiór końcowy.


Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznych obejmujące:
- badanie ochrony przed porażeniem,
- badanie izolacji przewodów,
- pomiary natężenia oświetlenia,
- sprawdzanie parametrów zabezpieczeń.


Współpracujemy z wieloma firmami z branży elektrycznej
dzięki czemu jesteśmy wstanie zaoferować komleksowość usług.